کیش ایر
شرکت هواپیمایی
کیش ایر
مدل
Boeing
شماره پرواز
7022
کلاس پرواز
R

شرکت هواپیمایی
مدل
Boeing
شماره پرواز
7418
کلاس پرواز
R