پنجشنبه, 09 تیر,1401 - جمعه, 10 تیر,1401 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

ca 1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
دو نفره دو نفره 2 نفر
تا 27% تخفیف 4,100,000 ریال 3,000,000 ریال
سه نفره سه نفره 3 نفر
تا 7% تخفیف 4,300,000 ریال 4,000,000 ریال
چهارتخته چهارتخته 4 نفر
تا 6% تخفیف 5,500,000 ریال 5,200,000 ریال
پنج نفره پنج نفره 5 نفر
تا 6% تخفیف 6,900,000 ریال 6,500,000 ریال
شش نفره شش نفره 6 نفر
تا 7% تخفیف 8,300,000 ریال 7,800,000 ریال

موقعیت کلوت کویر روی نقشه
شهرستان شاهرود، رضا آباد، دهکده جهانگردی خارطوران