پنجشنبه, 09 تیر,1401 - جمعه, 10 تیر,1401 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

ca 1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
یک تخته یک تخته 1 نفر
تا 17% تخفیف 6,000,000 ریال 5,000,000 ریال
دو تخته دو تخته 2 نفر
تا 27% تخفیف 9,000,000 ریال 6,600,000 ریال
سه تخته سه تخته 3 نفر
تا 25% تخفیف 13,000,000 ریال 9,800,000 ریال
چهارتخته چهارتخته 4 نفر
تا 27% تخفیف 17,500,000 ریال 12,900,000 ریال
پنج تخته پنج تخته 5 نفر
تا 24% تخفیف 21,000,000 ریال 16,000,000 ریال
یک تخته فولبرد یک تخته فولبرد 1 نفر
تا 8% تخفیف 6,500,000 ریال 6,000,000 ریال
دو تخته فولبرد دو تخته فولبرد 2 نفر
تا 15% تخفیف 10,200,000 ریال 8,700,000 ریال
سه تخته فولبرد سه تخته فولبرد 3 نفر
تا 23% تخفیف 16,500,000 ریال 12,800,000 ریال
چهار تخته فولبرد چهار تخته فولبرد 4 نفر
تا 24% تخفیف 22,000,000 ریال 16,900,000 ریال
پنج تخته فولبرد پنج تخته فولبرد 5 نفر
تا 23% تخفیف 27,000,000 ریال 21,000,000 ریال

موقعیت جواهری روی نقشه
مشهد، خیابان امام رضا، نبش امام رضا 6